Европейски Ден на Предприемача
Начало Регистрация Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

НАУКА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В УСЛОВИЯТА НА ЕДИННИЯ ПАЗАР

SU Logo Европейски ден на предприемача (ЕДП)
24 - 25 Октомври 2013 г.

с финансовата подкрепа на Европейската комисия
Представителство на ЕК в България
ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕЯ

Европейският ден на предприемача е инициатива, която има сериозни традиции в Обединена Европа. Тя възниква в рамките на мрежата PAXIS (The Pilot Action of Excellence on Innovative Start-ups) и има за цел да популяризира успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. Концепцията за този форум е въведена от мрежата на европейските градове - EUROCITIES и Европейската комисия.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧА '2013
24 - 25 Октомври 2013 г. Интер Експо Център - София


Представителството на Европейската Комисия в България, Министерство на икономиката и енергетиката и НИС на СУ „Св. Климент Охридски” имат удоволствието да Ви поканят на 11-тия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България- "The European Day of the Entrepreneur 2013", който се провежда в рамките на Европейската седмица на МСП на 24-ти и 25-ти октомври 2013г., в Интер Експо Център, гр. София. Темата на събитието тази година ще бъде: “Науката в подкрепа на иновациите в икономиката”. Предвидените различните модули ще засегнат теми като: стартиращото предприемачество, инструментите за насърчаване на сътрудничеството между науката и бизнеса, технологичния трансфер, клъстерната политика, иновациите в обучението по предприемачество, представяне на новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., като традиционно събитието ще събере на едно място представители на бизнеса, администрацията, научните среди и инвестиционните фондове. За участие са поканени министри, представители на Европейската комисия, държавните институции, бизнес асоциации и камари, неправителствени организации, академичната общност и други организации, които имат отношение към развитието на предприемачеството в условията на Единния пазар.Основни лектори ще бъдат представители на Европейската комисия, държавни ведомства и институции, неправителствени организации, бизнес асоциации и камари, представители на университети и други организации, които имат отношение към развитие на предприемачеството, забавени плащания, учени, консултанти, експерти, общински и други специалисти.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
На 20 октомври 2013 г. електронната регистрация беше преустановена, за да се осигури технологично време за изготвяне на баджове за участниците. Регистриране за участие ще може да се направи и на място пред зала "ВИТОША" в Интер Експо Център.

ПЛАКАТ
Плакат на Европейски Ден на Предприемача 2013, JPG

 
 

Информацията в този сайт е публична и може да бъде разпространявана.

Creative Commons License
Лиценз:Creative Commons Attribution 2.5 Bulgaria License.
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ