Европейски Ден на Предприемача
Начало Регистрация Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN
 

ЦЕНТЪР ЗА ТЕХНОЛОГИИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВO
НИС на СУ "Св. Климент Охридски"

Миролюба Маджарова
ул. "Цариградско шосе" 125 бл. 2 ет.3
1113 София
България
Тел.: (+359) 2 971 35 095
Факс: (+359) 2 971 35 43
E-mail:mira@fmi.uni-sofia.bg

ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ
НИС на СУ "Св. Климент Охридски"

Златина Карова
E-mail:zkarova@abv.bg, zkarova@tto.uni-sofia.bg
Красимира Генева
E-mail:krassigen@tto.uni-sofia.bg
Химически факултет
Бул."Дж. Баучер" 1
1164 София
Тел.: (+359) 2 816 1375
Факс: (+359) 2 816 1375

   
   
   
   
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ