Европейски Ден на Предприемача
Начало Регистрация Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN
 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 
 Европейски линкове
 Български държавни институции
 Български неправителствени организации
 Проекти
 Уеб портали
 Културна програма, хотели, ресторанти, транспорт
 Карта на София
 
 Европейски линкове
 

 Европейска комисия
http://europa.eu/

 Информационен център на Делегацията на Европейската комисия в България
http://www.evropa.bg/

EURAXESS
http://ec.europa.eu/euraxess/

 
 Български държавни институции
 

 Министерски съвет на Република България
http://www.government.bg/

 Министерство на външните работи
http://www.mfa.government.bg/

 Министерство на земеделието и горите
http://www.mzh.government.bg/

 Министерство на икономиката
http://www.mi.government.bg/

 Министерство на образованието и науката
http://www.minedu.government.bg/

 Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg/

 Министерство на транспорта и съобщенията
http://www.mtc.government.bg/

 Министерство на финансите
http://www.minfin.bg/

 Агенция за малки и средни предприятия
http://www.asme.bg/

 Агенция за чуждестранни инвестиции
http://investbg.government.bg/

 Държавна агенция за метрология и технически надзор
http://www.damtn.government.bg/
 
 Български неправителствени организации
 

 Българска стопанска камара
http://b2b.bia-bg.com/

 Българска търговско промишлена палата
http://www.bcci.bg/

 Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове БАРДА
http://www.barda.net/

 Българска асоциация по управление на проекти
http://www.project.bg/

 Българска международна бизнес асоциация
http://www.biba.bg/

 Български икономически форум
http://www.biforum.org/
 
 Проекти
 

 Проект ATLAS - Приложна технология за езиково-базирана система за управление на съдържанието
http://www.atlasproject.eu/

 Проект SISTER - Укрепване на IST капацитета за научни изследвания на СУ "Св. Климент Охридски"
http://sister.it.fmi.uni-sofia.bg/

 Проект Sheherazade
http://www.sheherazade.eu/

 Проект NETCOACH (The Internet Based Business Coach for SME Managers)
www.netcoach.eu.com

 Проект MOVE-ON: Professional learning for adults on the move
http://move-on.exodussa.com

 Проект ELLIOT
http://www.elliot-project.eu/

 EURAXESS България
http://euraxess.bg/

 Проект TARGET
http://www.targetproject.net/

 Проект Open Scout
http://www.openscout.net/
 
 
 Уеб портали
 

 Бизнес каталог Business.bg
http://www.business.bg/

 Български икономически портал
http://www.econ.bg/

 Български портал за развитие
http://www.bgrazvitie.net/

 Официални страници на българските институции
http://www.government.bg/

 Фондация "Ресурсен център": Каталог на неправителствените организации
http://www.ngorc.net/
 
 Културна програма, хотели, ресторанти, транспорт
 

 Безплатен културен гид "Програмата.бг"
http://www.programata.bg/

 Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация
http://www.bhra-bg.org/

 Портал Travel.bg – Хотели, заведения, транспорт
http://www.travel.bg/
 
 Карта на София
 

 Българските карти
http://www.bgmaps.com/
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ