Европейски Ден на Предприемача
Начало Регистрация Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN
SU Logo НАУКАТА В ПОДКРЕПА НА ИНОВАЦИИТЕ В ИКОНОМИКАТА
24 -25 октомври 2013г.
ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР
Представителство на ЕК в България

ПРОГРАМА

Последна промяна::

24 октомври, 2013 г.

8.00 – 9.00 Регистрация
9.00 – 9.30 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ - Зала "Витоша", ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР
Модератор: Божил Добрев, НИС при СУ "Св. Климент Охридски"
ПРИВЕТСТВЕНИ СЛОВА
 • Проф. Иван Илчев - Ректор на СУ „Св. Кл. Охридски”
 • Анна-Мари Виламовска, Президентство на РБ
 • Анна Янева, Зам.министър МИЕ
 • Представителство на Европейската комисия в България
9.30 – 11.00 НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Модератор: Костадин Костадинов
Национална стратегия за МСП 2014-2020 Ивайло Грънчаров, МИЕ
Политики на ЕС и инструменти за финансиране на предприемачите Роланд Страус, Управителен директор на платформата Knowledge4Innovation Platform и водещ партньор в Managing Partner, IncubatorEurope
Въздействието на научни изследвания в България върху иновационните стратегии за интелигентна специализация John Gabriel Goddard, World Bank
Наука в името на човека Леандър Литов, СУ
Насърчаване на предприемачество чрез CEED подкрепа Полина Атанасова, CEED Fund-BG
Новата икономика - циклична, синя, екологична ... Милена Игнатова, Ecosystem Europe
Предприемачите не се раждат, те се създават! Милена Стойчева, Изпълнителен директор на ДАБ
Стартиращо предприемачество – с кого, кога и как? Мила Григорова, Старт ит смарт
11.00 – 11.30 Кафе пауза
13.00 – 17.30
БОРБА СЪС ЗАБАВЕНИ ПЛАЩАНИЯ - КОНФЕРЕНЦИЯ Европейска комисия, Генерална дирекция Предприятия и промишленост

24 октомври, 2013 г.

ПАРАЛЕЛНИ СЕСИИ

  Зала "Родопи" Зала "Пирин" Зала "Вихрен" Зала "Рила" Зала "Мусала"
11.30 – 12.45 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОПК
2014-2020 г.

С участието на експерти от ГД "Европейски фондове за конкурентноспособност"
Елена Иванова, старши сътрудник по УЕПП, отдел Програмиране, наблюдение и оценка на ОПРБК

Модератор: Ели Милушева, гл. директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност"
SMARTCULTURE И КЛЪСТЕР "КУЛТУРА И ИНОВАЦИИ"
 • Предприемачество в културната сфера-опита и предизвикателството пред София
 • проект "stARTs" – Добромир Иванов, Мениджър бизнес развитие


Модератор: Светлана Ломева- АУРС-Столична община
ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Модератор: Ивайло Грънчаров, МИЕ
КРЪГЛА МАСА по проблемите на обучението по предприемачество
с участието на проектите от конкурс 2012 DG ENTR: Entrepreneurship Education (CONEEECT, YEDAC, NETT)
Доц. П. Русков

Модератор: Бруно Аполони
ПРОЕКТ ШЕХЕРЕЗАДА
Разказване на истории в обучението на възрастни

Еднодневен семинар
12.45 – 14.00 Обедна почивка
14.00 – 15.30 ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ
 • г-н Роланд Страус, Управителен директор на платформата Knowledge4Innovation
 • Румен Николов
 • Жечка Калинова


Модератор: проф. Румен Николов
КЛЪСТЕРНА ПОЛИТИКА
 • Подкрепа за клъстерите от МИЕ и резултати от европейски проекти, реализирани от министерството;
 • Подкрепа за клъстерите от ОПК 2014г-2020г;
 • Тенденции и насоки за развитието на клъстерите – П.Статев, председател на Асоциацията на бизнес клъстерите;
 • Представяне на добри практики от действащи клъстери: Средногорие Мед Индустриален Клъстер; Клъстер Микроелектроника и индустриални системи.


Модератор: Т.Палова, МИЕ
ВЪЗМОЖНА ЛИ Е РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА?
 • Константин Пашев, началник отдел "Икономически анализи и оценка на въздействието", Главна Дирекция "Предприятия и промишленост" към Европейската комисия
 • Ивайло Грънчаров, МИЕ
 • Георги Шиваров, Заместник-председател на БСК
 • Д-р Румен Атанасов, Председател на БАЕЕ
 • Никола Зикатанов, заместник-председател на УС на АИК


Модератор: Ивайло Грънчаров, МИЕ
МРЕЖАТА НА ЦТТ
Технологичния трансфер
като инструмент за развитие на предприемачеството
Представяне и дискутиране на доклада "INPUTS TO ACTION PLAN ON INNOVATION COMMERCIALIZATION SERVICES IN BULGARIA"
с участието на Кристиан Филипов от World Bank

Модератор: Златина Карова
ПРОЕКТ ШЕХЕРЕЗАДА
Разказване на истории в обучението на възрастни

Еднодневен семинар
15.30 - 16.00 Кафе пауза
16.00 – 17.30 ИНОВАТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ. ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 • Европейски проект WENTELS за обучение на жени-предприемачи (www.wentels.com);
 • Европейски проект YEU за обучение на безработни младежи, които искат да станат предприемачи (www.y-e-u.eu);
 • Smart Classroom Project, JA BG

Модератор:Веселин Спиридонов, ВИРТЕХ
ФЛОРИСТИКАТА – ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Модератор: Цветелина Бондева
БИЗНЕС С НУЛЕВ БЮДЖЕТ

Георги Георгиев, Бизнес развитие в Web and Events
Аурора Христова- Управляващ съдружник в Embrioo.com
Светослав Билярски - Основател Franchising.bg - Как да бъдем различни в управлението на собствен бизнес с малък бюджет

Модератор: Ивайло Грънчаров, МИЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 • JA Start Up Program – Елица Ефремова, ДАБ
 • Space Apps Challenge Bulgaria 2014 – Милена Крумова, Space Apps Challenge
 • Hyundai Brilliant Young Entrepreneur 2014 – Добромир Иванов, ДАБ
 • Intel Business Challenge 2014 – доц. Петко Русков, ДАБ
 • The Hult Prize (start-up accelerator for social entrepreneurs), Милена Колева, Консултант по управление на иновации
Модератор: доц. Петко Русков, Директор академични програми, ДАБ
ПРОЕКТ ШЕХЕРЕЗАДА
Разказване на истории в обучението на възрастни

Еднодневен семинар
18.00 Ч. КОКТЕЙЛ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИЛМ, ПОСВЕТЕН НА "СИНЯТА ИКОНОМИКА"

25 октомври, 2013 г.

ПАРАЛЕЛНИ СЕСИИ

  Зала "Родопи" Зала "Пирин" Зала "Вихрен" Зала "Рила" Зала "Мусала"
9.30 – 11.00 ИНОВАТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ
Проект weSPOT
Иновациите в обучението по природо-научни дисциплини

Модератор: Красен Стефанов
РОЛЯТА НА ПАРТНЬОРСТВОТО АКЕДЕМИЯ-БИЗНЕС ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ

Румен Николов
Йосиф Аврамов
Стефан Хаджитодоров
Костадин Костадинов
Проект EURESP+
Европейска регионална платформа за екологични услуги

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУМЪНСКИ ФИРМИ С ЦЕЛ РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ
С участието на Марияна Хамънова - Двустранна търговска камара България-Румъния

Еднодневен семинар

Модератор: Соня Петкова
TH13TEEN ARTS И ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ
Kакво се е случило и какво предстои
МИЕ
ПРОЕКТ ШЕХЕРЕЗАДА
Разказване на истории в обучението на възрастни

Еднодневен семинар
11.00 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 13.00 ИНОВАТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ
Консорциум на проект NETT
 • Представяне на стратегията за платформа на преподавателите по предприемачество
 • Видео конференция с партньори от проект CONEECT: OECD Findings from Cross-Country Studies on Entrepreneurship Education – г-жа Андрея Хофер
 • Добри практики и резултати от проект EEWOW (Entrepreneurship Education and World of Work) – JA, BG


Модератор: Евгения Ковачева
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ ПО БРАНШОВЕ И РЕГИОНИ, разработена от
Българска Стопанска Камара


Модератор: Жечко Димитров
Проект EURESP+

Европейска регионална платформа за екологични услуги


Еднодневен семинар

Модератор: Соня Петкова
МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УСПЕЛИТЕ ПОД 30
 • Тодор Колев (CEO & Founder на Obecto
 • Пламен Сакалиийски (CEO & Founder на Web Publishing House)
 • Любомир Янчев (CEO & Founder на Modern Steward)


Модератор: Мила Григорова, Start it smart
ПРОЕКТ ШЕХЕРЕЗАДА
Разказване на истории в обучението на възрастни

Еднодневен семинар
ЗАКРИВАНЕ НА ФОРУМА
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ