Европейски Ден на Предприемача
Начало Регистрация Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

НАУКА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В УСЛОВИЯТА НА ЕДИННИЯ ПАЗАР

SU Logo Европейски ден на предприемача (ЕДП)
15-16 Октомври 2012

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Представителство на ЕК в БългарияМинистерство на икономиката, енергетика и туризма
ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕЯ

Европейският ден на предприемача е инициатива, която има сериозни традиции в Обединена Европа. Тя възниква в рамките на мрежата PAXIS (The Pilot Action of Excellence on Innovative Start-ups) и има за цел да популяризира успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. Концепцията за този форум е въведена от мрежата на европейските градове - EUROCITIES и Европейската комисия. Повече информация можете да намерите тук и тук.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧА '2012
15-16 Октомври 2012 г. НДК, София


За десети път Софийският университет "Св. Климент Охридски", съвместно с МИЕТ и с финансовата подкрепа на Представителството на ЕК в България организират Европейски ден на предприемача (ЕДП). Тази година той e под мотото "Наука и предприемачество в условията на Единния пазар" като съвместно събитие за Единния пазар и седмицата на МСП в България.

Програмата на ЕДП е структурирана в 2 дни, в 24 пленарни сесии, с различна тематична насоченост, съпътствани от три еднодневни семинара (Обучение "Зелени офиси" - новата предприемаческа култура, Обучение по търговия със страните от групата БРИК и Семинар по модели за управление на знания и организационна среда на МСП), разнообразни сесии – форуми, кръгли маси, работилници и делови игри.

По време на 10-тото издание на ЕДП, ще бъдат представени:

  • Процедурата и условията за връчване приза на МИЕТ- Европейски награди за насърчаване на предприемачеството;
  • Резултати от проекти на СУ с отношение към иновативната среда;
  • Актуални теми, посветени на Единия пазар - дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието, свързани с достъп до финансиране, професионална мобилност, услуги и др.

Вторият ден ще бъде посветен на дискусии по теми в следните области:

  • Предприемаческата среда и трансфера на технологии;
  • Управление на иновациите в малките и средни предприятия (МСП);
  • Предизвикателства пред обучението по предприемачество и модел на студентско предприемачество;
  • Е-съдържание и многоезични библиотеки в услуга на предприемачеството;
  • Предприемачество в областта на културата;
  • Иновативни инструменти за е-обучение за малките предприятия.

По време на събитието ще бъде излъчван филм, посветен на "Зелено предприемачество".
Основни лектори ще бъдат представители на Европейската комисия, държавни ведомства и институции, неправителствени организации, бизнес асоциации и камари, представители на университети и други организации, които имат отношение към развитие на предприемачеството в условията на Единния пазар, общински експерти, консултанти и специалисти.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Ако някоя от темите и практическите занимания са привлекли вашето внимание, можете да се регистрирате за участие тук.

Моля, обърнете внимание!
На 10 Октомври 2012 г., електронната регистрация ще бъде преустановена, за да се осигури технологично време за изготвяне на баджове за участниците. Регистриране за участие ще бъде възможно да се направи на място пред зала 8 (вход А3) на НДК.

 
 
 

Информацията в този сайт е публична и може да бъде разпространявана.

Creative Commons License
Лиценз:Creative Commons Attribution 2.5 Bulgaria License.
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ