Европейски Ден на Предприемача
Начало Регистрация Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НАУКА – ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

SU Logo Европейски ден на предприемача (ЕДП)
15 - 16 Октомври 2015 г.

с финансовата подкрепа на Европейската комисия
Представителство на ЕК в България
ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕЯ

Европейският ден на предприемача е инициатива, която има сериозни традиции в Обединена Европа. Тя възниква в рамките на мрежата PAXIS (The Pilot Action of Excellence on Innovative Start-ups) ии има за цел да популяризира успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. Концепцията за този форум е въведена от мрежата на европейските градове - EUROCITIES и Европейската комисия.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧА '2015
15 - 16 Октомври 2015 г. Интер Експо Център - София


Представителството на Европейската Комисия в България, Министерство на икономиката и НИС на СУ „Св. Климент Охридски” имат удоволствието да Ви поканят на 13-тия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България – Европейски ден на предприемача2015, който се провежда в рамките на Европейската седмица на МСП на 15-ти и 16-ти октомври 2015г., в Интер Експо Център, гр. София. Темата на събитието тази година ще бъде: "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НАУКА – ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ". Предвидените различните модули ще засегнат теми като: Ролята на партньорството Академия-Бизнес за развитието на иновациите в дейността на Съвета по иновации и енергийна ефективност при Българската търговско-промишлена палата, Възможности за сътрудничество с румънски фирми с цел разработване на иновативни проекти, София Тех Парк, Столична стратегия за интелигента специализация, Иновациите – мост между науката и бизнеса, Социалното предприемачество, Мрежата на Центровете за трансфер на технологии, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Предприемачество в културните и творчески индустрии и др.
По традиция, събитието ще събере на едно място представители на бизнеса, администрацията, научните среди и инвестиционните фондове. По време на събитието, свои панели ще имат: София Техно-Парк, Клуба за управление на знания и иновации (КУЗИС), Съвета по иновации и енергийна и енергийна ефективност при Българска търговско-промишлена палата, Двустранната търговска камара България-Румъния, СУ „Св. Климент Охридски”, представители на малкия и средния бизнес и др.
За участие са поканени министри, представители на Европейската комисия, държавните институции, бизнес асоциации и камари, неправителствени организации, академичната общност и други организации, които имат отношение към развитието на предприемачеството в условията на Единния пазар. Основни лектори ще бъдат представители на държавни ведомства и институции, неправителствени организации, бизнес асоциации и камари, представители на университети и други организации, които имат отношение към развитие на предприемачеството, учени, консултанти и експерти.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Ако някоя от темите и практическите занимания са привлекли вниманието Ви, можете да се регистрирате за участие тук.
Моля, обърнете внимание!
На 12 октомври 2015 г. електронната регистрация ще бъде преустановена, за да се осигури технологично време за изготвяне на баджове за участниците. Регистриране за участие ще може да се направи и на място пред зала "ВИТОША" в Интер Експо Център.

Регистриране за участие ще може да се направи и на място пред зала "ВИТОША" в Интер Експо Център, София в дните на форума.

 
 

Информацията в този сайт е публична и може да бъде разпространявана.

Creative Commons License
Лиценз:Creative Commons Attribution 2.5 Bulgaria License.
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ