Европейски Ден на Предприемача
Начало Регистрация Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – РАСТЕЖ ЗА ЕВРОПА

SU Logo Европейски ден на предприемача (ЕДП)
16 - 17 Октомври 2014 г.

с финансовата подкрепа на Европейската комисия
Представителство на ЕК в България
ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕЯ

Европейският ден на предприемача е инициатива, която има сериозни традиции в Обединена Европа. Тя възниква в рамките на мрежата PAXIS (The Pilot Action of Excellence on Innovative Start-ups) ии има за цел да популяризира успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. Концепцията за този форум е въведена от мрежата на европейските градове - EUROCITIES и Европейската комисия.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧА '2014
16 - 17 Октомври 2014 г. Интер Експо Център - София


Представителството на Европейската Комисия в България, Министерство на икономиката и енергетиката и НИС на СУ „Св. Климент Охридски” имат удоволствието да Ви поканят на 12-тия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България – Европейски ден на предприемача2014, който се провежда в рамките на Европейската седмица на МСП на 16-ти и 17-ти октомври 2014г., в Интер Експо Център, гр. София. Темата на събитието тази година ще бъде: "ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – РАСТЕЖ ЗА ЕВРОПА". Предвидените различните модули ще засегнат теми като: Инструменти за насърчаване на сътрудничеството между науката и бизнеса; Партньорство на местните власти с университетите и индустрията – добри практики; Обучение в предприемачеството – условие за създаване на ефективен и конкурентоспособен малък и среден бизнес; Представяне на възможностите по Програма ХОРИЗОНТ 2020; Стратегия за интелигентна специализация на Република България; Финансови инструменти за МСП в България в контекста на ОП ”Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика”; Тристепенен модел за оценка на нематериални активи на МСП за улесняване на достъпа на предприемачите до финансиране, стартиращото предприемачество, инструментите за насърчаване на сътрудничеството между науката и бизнеса, технологичния трансфер; Предприемачество в културните и творческите индустрии; Представяне на наградите за насърчаване на предприемачеството и ТЕХНОСТАРТ; Публично частното партньорство и отражението му върху предприемачески инициативи.
По традиция събитието ще събере на едно място представители на бизнеса, администрацията, научните среди и инвестиционните фондове. По време на събитието, свои панели ще имат: София Техно Парк, ТТО на БАИТ, Офис за технологичен трансфер „Иновативен Капитал“, представляван от ДЗЗД Консорциум Иновативен Капитал, Клуба за управление на знания и иновации (КУЗИС), Съвета по иновации и енергийна и енергийна ефективност при Българска търговско-промишлена палата, Двустранната търговска камара България-Румъния, СУ „Св. Кл. Охридски”, представители на малкия и средния бизнес като фирма Виртех, Националната финансово стопанска гимназия и др.
За участие са поканени министри, представители на Европейската комисия, държавните институции, бизнес асоциации и камари, неправителствени организации, академичната общност и други организации, които имат отношение към развитието на предприемачеството в условията на Единния пазар.Основни лектори ще бъдат представители на държавни ведомства и институции, неправителствени организации, бизнес асоциации и камари, представители на университети и други организации, които имат отношение към развитие на предприемачеството, учени, консултанти и експерти.

Електронната регистрация е затворена. Регистриране за участие може да се направи и на място пред зала "ВИТОША" в Интер Експо Център.

 
 

Информацията в този сайт е публична и може да бъде разпространявана.

Creative Commons License
Лиценз:Creative Commons Attribution 2.5 Bulgaria License.
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ