Европейски Ден на Предприемача
Начало Регистрация Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN
SU Logo Европейски предизвикателства пред предприемачеството в България
Последна промяна::

25 октомври, 2017 г.

9.00 – 9.30 Регистрация на участниците
9.30 – 9.45 Официално откриване на форума
Модератор: Божил Добрев, Директор на НИС на СУ "Св. Климент Охридски"
  • Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в София
  • Лъчезар Борисов, Заместник-министър, Министерство на икономиката
  • чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов, Заместник ректор по научноизследователска и научна проектна дейност на Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Томи Николов, ЗА Областен управител на Област София
9.45 – 11.00 Източници за финансиране на предприемачеството
Модератор: Елеонора Гецова
Емил Величков, ръководител отдел „Европейски програми и финансови институции“, БАКБ
Анна Генчева, управител на ОИЦ - София "Еврофондовете в подкрепа на стартиращия бизнес"
Петя Петрова, Експерт Европейски проекти и финансови институции на Сибанк, Финансиране на компании по Плана Юнкер
Йосиф Аврамов, експерт Други възможности за финансиране на предприемачеството
доц. д-р Десислава Петрова-Антонова, GATE, Big Data for Smart Society
11.00 – 11.15 Кафе пауза
11.15 – 12.45 В помощ на Предприемач BG
Модератор: Анна Генчева
Румяна Тренчева, регионален изпълнителен директор на SAP за Югоизточна Европа, SAP платформа за предприемачи в IT индустрията
Кирил Петрунов, директор „Застраховане“ Българска Агенция за експортно застраховане
Оля Димитрова, директор на дирекция "Експертиза и закрила на изобретения и промишлен дизайн", Патентно ведомство на Република България „Защита на българския производител“, „С патент или търговска марка към Европа“
Мартин Богданов, Евтини парични преводи в чужбина, Paysera Bulgaria LTD
Стоян Дренски, Мобилно обучение по предприемачество - OMLP или 5 минутни инвестиции в предприемаческо знание, Училище за бизнес компетенции
Пепи Димитрова, експерт Комуникации в Областна администрация София, Десет години България в ЕС и Българско председателство на Съвета на ЕС - ползите за предприемача
12.45 – 13.30 Обяд
13.30 – 15.15 BG предприемач в Европа – част I
Модератор: Елеонора Гецова / Антон Андонов
Добромир Иванов, Асоциация на Стартиращите предприятия
Явор Христов/ Добромир Добрев, TWIN RAY Electric airplane
Георги Държалиев, www.120000.bg, "Услуги без граници"
Димитър Димитров, Антон Сотиров, "Тickey – умната система за купуване на билети в градския транспорт"
Ивайло Гецов, Easywayfit, "Предизвикателства и проблеми във външнотърговската дейност пред стартиращите предприятия в областта на техническите иновации"
инж. Мариана Димитрова, ТПК “Д. Благоев”, Социалното предприятие и възможностите за износ
Белан Амин, Белан Амин, Стартиращо предприятие от творческите индустрии (изкуството и стъклото)
15.15 – 15.30 Кафе пауза
15.30 – 17.00 BG предприемач в Европа – част II
Модератор: Антон Андонов
Йоана Колева, Ива Цолова, Lemur, Social Creative Studio
доц. Петко Русков, Добри практики за комерсиализация на научни изследвания
Жулиан Кюмюрев, управител BULMARK INVEST Ltd., "От А до Я за предприемаческото мислене"
Ния Йотова, MobiSystems
Ивайло Мирчев, съосновател proSmart
Калоян Христов, Деница Кирова, VARRIOSPORT - платформа за Активен и здравословен начин на живот
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ