European Day of the Entrepreneur 2006
Home Registration Programme Presentations Organisers Sponsors Useful Links Contacts BG EN
 

Перспективи пред предприемачеството в България, източници на финансиране

Модил 1Завук, MP3

От идеята до реализацията – трудният път на Предприемача

Модил 2Завук, MP3

Жените – предприемачи – непознатата стихия. Опитът на предприемачите в Европа – още една възможност

Модил 3Завук, MP3
 
Sofia University "St. Kliment Ohridski", FMI